Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
a Akadémia controllingu
a Ekonomika manažéra
a Manažérske zručnosti
a IFRS / US GAAP
a Výklad zákonov
a Počítačové kurzy
a Jazykové kurzy
a Vnútrofiremné kurzy
a Všetky kurzy a semináre
Pre detailnejšie informácie kliknite na názov skupiny kurzov.
Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním
Lektori z praxe
 
Viac sa dozviete tu
Ekonómov
Účtovníkov
Controllerov
Manažérov
a Marketingových pracovníkov
a Asistentov
a Právnikov
a Predajcov
a Personalistov
Viac sa dozviete tu
 

 

   
14.10.2021 Schopnosti a imidž manažéra
   
15.10.2021 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
18.10.2021 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
19.10.2021 Controlling HR a personálny audit
   
20.10.2021 Nákladový controllling - kalkulácie a cenotvorba
   
28.10.2021 Tvorba systémov strategickéhé riadenia a KPI
   
28.10.2021 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
29.11.2021 Zavedenie Activity Based Costing do firmy. Praktický návod ako zostaviť a využiť procesné kalkulácie v rôznych typov firiem
   
29.11.2021 Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
2.11.2021 Krízový manažment v riadení firmy
   
3.11.2021 Myšlienkové mapy v controllingu
   
4.11.2021 Podnikový controlling
   
5.11.2021 Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
8.11.2021 Znalostný controlling a management
   
9.11.2021 EIS - systém controllingu
   
3.11.2021 Schopnosti a imidž manažéra
   
4.11.2021 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
10.11.2021 Analýza ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie
   
11.11.2021 Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard
   
15.11.2021 Ekonomika pre neekonómov
   
16.11.2021 Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
   
18.11.2021 Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
2.12.2021 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS a HR ukazovatele
   
6.12.2021 Krízový manžment v riadení firmy
   
7.12.2021 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
8.12.2021 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
9.12.2021 Nákladoý controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
  Excel špeciál pre controlling
   
  Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
  Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
  Balanced Scorecard
   
  Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
  Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
  Personálny controlling
   
  Controlling HR a personálny audit
   
  Finančné riadenie firmy
   
  Finančno-ekonomická analýza podniku
   
  Projektový controlling
   
  Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peäažných tokov
   
  Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI

 

 


 

a

Google AdSense

 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog odkazu Surf.sk