Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
a Akadémia controllingu
a Ekonomika manažéra
a Manažérske zručnosti
a IFRS / US GAAP
a Výklad zákonov
a Počítačové kurzy
a Jazykové kurzy
a Vnútrofiremné kurzy
a Všetky kurzy a semináre
Pre detailnejšie informácie kliknite na názov skupiny kurzov.
Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním
Lektori z praxe
 
Viac sa dozviete tu
Ekonómov
Účtovníkov
Controllerov
Manažérov
a Marketingových pracovníkov
a Asistentov
a Právnikov
a Predajcov
a Personalistov
Viac sa dozviete tu
 

 

   
8.6.2023 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
14.6.2023 Strategický controlling
   
15.6.2023 Controlling HR a personálny audit
   
19.6.2023 Finančné riadenie firmy
   
20.6.2023 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
22.6.2023 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
23.6.2023 Posúdenie úrovne bonity firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
4.7.2023 Manažérsky reporting a tvorba dashboardov pre potreby riadena s KPI
   
6.7.2023 Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
17.7.2023 Moderná ekonomika pre manažérov (Veci, ktoré by mal vedieť každý manažér)
   
18.7.2023 Digitálny controlling pre 21. storočie
   
19.7.2023 Techniky vyjednávania pri obhajovaní controllingových reportov
   
20.7.2023 Inovácie a nové trendy v controllingu
   
10.7.2023 Hotelový controlling
   
24.7.2023 Finančné plánovanie a projektové riadenie v Exceli
   
25.7.2023 Podnikateľský plán a hodnotenie ekonomickej efektívnosti a finančnej stability projektu
   
26.7.2023 Projektový controlling a investičné plánovanie
   
27.7.2023 Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
   
28.7.2023 Ekonomika a finančné riadenie pre neekonómov
   
31.7.2023 Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
   
1.8.2023 Hotelový controlling a kalkulácie a cenotvorba
   
2.8.2023 Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľov a jeho využitie pri optimalizácií firmy
   
3.8.2023 Ekonomické minimum pre manažérov v praxi
   
4.8.2023 Hodnotenie výkonnosti a personálny controlling s HR Scorecard
   
7.8.2023 Nákladový controlling a riadenie nákladov
   
8.8.2023 Tvorba systémov strategického riadenia Balanced Scorecard - KPI
   
9.8.2023 Nákladový controlling a rozpočty
   
10.8.2023 Finančný controlling a finančné plánovanie v Exceli
   
11.8.2023 Ekonomika pre neekonómov, interpetácia výsledkov firmy, strediska
   
14.8.2023 Hodnotenie výkonnosti firmy a jej zamestnancov, hodnotiace systémy
   
15.8.2023 Excel - grafy, makrá, dynamický controlling
   
16.8.2023 Investičný a finančný controlling
   
17.8.2023 Inovácie a nové trendy v controllingu
   
18.8.2023 Operatívny a procesný controlling
   
21.8.2023 Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba (Nákladový controlling a riadenie nákladov)
   
22.8.2023 Controlling po pandémii a ako na to do budúcnosti Controlling - Key Performance Indikators (KPI) - perspekívna budúcnosť
   
23.8.202 Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard
   
24.8.2023 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
25.8.2023 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
5.9.2023 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
6.9.2023 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
7.9.2023 Ekonomika a riadenie výkonnosti firmy
   
8.9.2023 Digitálny controlling pre 21. storočie
   
11.9.2023 Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
   
12.9.2023 Hodnotenie výkonnosti podniku, BSC a X-matrix v digitálnom controllingu
   
13.9.2023 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
14.9.2023 Projektový controlling
   
18.9.2023 Operatínvy controlling a efektívne riadenie nákladov v podniku
   
19.9.2023 Operatínvy a procesný controlling a riadenie nákladov vo firme
   
20.9.2023 Analýzy ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie
   
21.9.2023 Podnikový controlling
   
22.9.2023 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
25.9.2023 Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
26.9.2023 Krízový manažment v riadení firmy
   
27.9.2023 EIS - systém controllingu
   
28.9.2023 Nákladový controlling a tvorba manažérskych výsledoviek
   
2.10.2023 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
3.10.2023 Moderný manažment a efektívne riadenie
   
4.10.2023 Moderné trendy vo finančnom a nákladovom controllingu - Controlling 2023
   
5.10.2023 Manažérske financie v riadení ekonomiky a podniku
   
6.10.2023 Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
9.10.2023 Myšlienkové mapy v controllingu
   
10.10.2023 Schopnosti a imidž manažéra
   
11.10.2023 Personálny controlling
   
12.10.2023 Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu
   
13.10.2023 Controllingový systém EIS - Finančný controlling
   
16.10.2023 EIS - systém controllingu
   
17.10.2023 Plánovanie a riadenie Cash flow a likvidity
   
18.10.2023 Personálny controlling a HR manažment
   
19.10.2023 Ekonomika pre neekonómov
   
20.10.2023 Finančné plánovanie a projektové riadenie v Exceli
   
23.10.2023 Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba (Nákladový controlling a riadenie nákladov)
   
24.10.2023 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
25.10.2023 Zavedenie Activity Based Costing do firmy. Praktický návod ako zostaviť a využiť procesné kalkulácie v rôznych typoch firiem
   
26.10..2023 Finančný controlling a tvorba finančných pllánov
   
27.10.2023 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
6.11.2023 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
7.11.2023 Controlling v praxi - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
8.11.2023 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS - HR ukazovatele
   
9.11.2023 Operatívny controlling a efektívne riadenie nákladov v podniku
   
10.11.2023 Controllingový systém EIS - Finančný controlling
   
13.11.2023 Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
14.11.2023 MS Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
15.11.2023 Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
16.11.2023 Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
   
20.11.2023 Benchmarking a controlling cez Index podnikateľa
   
21.11.2023 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
22.11.2023 Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
23.11.2023 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
24.11.2023 MS Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
27.11.2023 Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
28.11.2023 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
29.11.2023 Controllingový systém EIS a práca s controllingovými informáciami - darček pre profesionálnych controllerov
   
30.11.2023 Moderný manažérsky reporting a KPI´s
   
4.12.2023 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
5.12.2023 Kalkulácie a cenotvorba
   
5.12.2023 Projekty CBA a efektívnosť ochrany životného prostredia
   
6.12.2023 Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia
   
7.12.2023 Znalostný controlling a management
   
8.12.2023 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS - HR ukazovatele
   
11.12.2023 Excel špeciál pre controlling
   
12.12.2023 Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
13.12.2023 Controlling HR a personálny audit
   
14.12.2023 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
  Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
  Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
   
  Benchmarking a controlling cez Index podnikateľa
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
  Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia
   
  Excel špeciál pre controlling
   

 

 


 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

a

Google AdSense

 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog odkazu Surf.sk