Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
a Akadémia controllingu
a Ekonomika manažéra
a Manažérske zručnosti
a IFRS / US GAAP
a Výklad zákonov
a Počítačové kurzy
a Jazykové kurzy
a Vnútrofiremné kurzy
a Všetky kurzy a semináre
Pre detailnejšie informácie kliknite na názov skupiny kurzov.
Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním
Lektori z praxe
 
Viac sa dozviete tu
Ekonómov
Účtovníkov
Controllerov
Manažérov
a Marketingových pracovníkov
a Asistentov
a Právnikov
a Predajcov
a Personalistov
Viac sa dozviete tu
 

 

   
   
   
26.11.2022 Excel špeciál pre controlling
   
1.12.2022 Controlling v praxi. Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
5.12.2022 Strategický controlling
   
6.12.2022 Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
9.12.2022 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
13.12.2022 Excel špeciál pre controlling
   
14.12.2022 Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
15.12.2022 Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia
   
16.12.2022 Finančné riadenie firmy
   
19.12.2022 Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
19.12.2022 Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
20.12.2022 Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
   
21.12.2022 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
27.12.2022 Posúdenie úrovne bonity firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
28.12.2022 Znalostný controlling a management
   
29.12.2022 Excel špeciál pre controlling
   
30.12.2022 Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
10.1.2023 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
11.1.2023 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
12.1.2023 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS - HR ukazovatele
   
12.1.2023 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
13.1.2023 Excel špeciál pre controlling
   
16.1.2023 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
17.1.2023 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
18.1.2023 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
19.1.2023 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
20.1.2023 Digitálny controlling pre 21. storočie
   
23.1.2023 Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
   
24.1.2023 Hodnotenie výkonnosti podniku, BSC a X-matrix v digitálnom controllingu
   
25.11.2023 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
26.1.2023 Projektový controlling
   
27.1.2023 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
30.1.2023 Operatínvy controlling a efektívne riadenie nákladov v podniku
   
31.1.2023 Operatívny a procesný controlling a riadenie nákladov vo firme
   
1.2.2023 Analýzy ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie
   
2.2.2023 Podnikový controlling
   
3.2.2023 Finančný controlling a tvorba finančných plánov
   
6.1.2023 Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
 
7.2.2023 Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
  Projekty CBA a efektívnosť ochrany životného prostredia
   
  Znalostný controlling a management
   
  Zavedenie Activity Based Costing do firmy. Praktický návod ako zostaviť a využiť procesné kalkulácie v rôznych typoch firiem
   
  Kalkulácie a cenotvorba
   
  Controlling HR a personálny audit
   
  Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
  Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
  Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
  Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
   
  Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
  Finančno-ekonomická analýza podniku
   
  Krízový manažment v riadení firmy
   
  Myšlienkové mapy v controllingu
   
  Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
  Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
  Finančné riadenie firmy
   
  Krízový manažment v riadení firmy
   
  Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
  Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
  Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
  Schopnosti a imidž manažéra
   
  Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
  Posúdenie úrovne bonity firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
  EIS - systém controllingu
   
  Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard
   
  Ekonomika pre neekonómov
  Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
   
  Finančné riadenie firmy
   
  Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
  Excel špeciál pre controlling
   
  Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
  Moderné trendy vo finančnom a nákladovom controllingu - Controlling 2022
   
  Manažérske financie v riadení ekonomiky a podniku
   
  Manažérsky reporting a tvorba dashboardov pre potreby riadena s KPI
   
  Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
  Fungovamie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peäažných tokov
   
  Ekonomika pre neekonómov
   
  Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
  Benchmarking a controlling cez Index podnikateľa
   
  Personálny controlling
   
  Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu
   
  Moderný manažment a efektívne riadenie
   
  Fungovamie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   

 

 


 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

a

Google AdSense

 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog odkazu Surf.sk